Jobba som veterinär

Många är vi som, under vår barndom, närde en dröm om att få jobba som veterinär i våra vuxna liv. Det är svårt att inte älska djur och det är svårt att hålla tillbaka impulsen av att vilja hjälpa djur. Det är en osjälvisk handling som ger mycket tillbaka.

Hur kan man jobba som veterinär?

Att jobba som veterinär kan innebära att du ägnar dig åt en rad olika arbetsuppgifter, men det innebär också att du kan vara verksam inom flera olika områden.

Exempel på olika veterinärsjobb:

 • Veterinär på djurklinik
 • Kirurgiveterinär eller veterinär med specialistkunskaper på ett djursjukhus
 • Rådgivare inom lantbruket för säkerställning av goda levnadsförhållanden
 • Forskare inom läkemedelsindustrin
 • Statsepizootolog vid statens veterinärmedicinska anstalt
 • Kontrollansvarig för hygienen på bland annat fiskodlingar och mejerier

Lediga jobb - veterinär

Hur arbetsutsikterna ser ut just nu beror på var i landet du bor och vilka specialistkunskaper du besitter. Tillgången på lediga jobb inom veterinäryrket kan nämligen variera över olika regioner och olika arbetsområden, precis som inom många andra yrken.

Bli veterinär

Drömmen om att bli veterinär följer i många fall med från barnsben och redan vid val av gymnasieutbildning kan det finnas baktankar om en karriär inom djursjukvård.

Vad krävs för att bli veterinär?

 • Du bör inte vara allergisk eftersom du jobbar med djur hela dagarna.
 • Du bör inte vara känslig för blod.
 • Jourtjänstgöring kommer troligtvis att förekomma – är du beredd på det?
 • Körkort är ett krav hos många kliniker – har du det?
 • Har du betygen som krävs? (Fortsätt läsa för att få veta mer om behörighet och antagningspoäng).

Utbildning för att bli veterinär

I Sverige ges veterinärutbildning på högskolenivå endast vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Det är en utbildning som löper över 5,5 år och som innefattar mycket teori, men även en hel del praktik – precis som läkarprogrammet.

Studera till veterinär utomlands

Veterinärutbildningar ges också utomlands. Efter avslutad examen ansöker du om din veterinärlegitimation hos Jordbruksverket som ger dig behörighet till att arbeta som veterinär i Sverige. Observera att du behöver en godkänd veterinärexamen från ett land inom EU för att kunna ansöka om att få din svenska veterinärlegitimation

Behörighet och antagningspoäng

För att få behörighet till att söka till veterinärutbildningen hos SLU, behöver du ha behörighet från naturvetenskapsprogrammet, alternativt från vissa naturbruksprogram.

Antagningspoängen för att läsa till veterinär är höga; mellan cirka 20-22 poäng. För antagning på högskoleprovpoäng behövs i regel minst 1,5 poäng.

Anledningen till de höga antagningspoängen är för att platserna är för att det finns många sökande, men få platser. Den som vill säkra en plats bör därför plugga både målmedvetet och flitigt under gymnasiet. Hos Sveriges Lantbruksuniversitet kan du se den aktuella antagningspoängen för bland annat veterinärer, djurskötare och hippologer.