Magsår hos häst

Magsår hos hästar är en vanligt förekommande åkomma som kan påverka hästar av alla åldrar och raser. Denna sjukdom kännetecknas av sårbildning i magsäckens slemhinna och kan leda till en rad symptom. Det är viktigt för hästägare att känna igen tecknen på magsår och förstå hur man effektivt kan förebygga och behandla detta tillstånd för att säkerställa hästens välbefinnande och prestation.

Vanliga tecken och symtom på magsår hos häst

Magsår kan visa sig på flera olika sätt och symptomens svårighetsgrad kan variera beroende på omfattningen. Nedan listar vi några vanliga tecken och symtom att vara uppmärksam på. Hos Pavo.se kan du läsa om fler vanliga symtom på magsår hos häst.

 

  • Ändrade ätbeteenden: En häst med magsår kan visa minskat intresse för mat eller börja picka på fodret, vilket innebär att den äter mycket långsamt eller sporadiskt.

 

  • Viktminskning: På grund av minskat foderintag och smärta associerad med ätande kan hästen gå ner i vikt och deras allmänna kroppskondition kan försämras.

 

  • Koliksymtom: Hästar kan uppvisa milda till måttliga tecken på kolik, särskilt efter att ha ätit, vilket beror på smärtan från såren.

 

  • Förändrat beteende: Hästen kan bli mer irriterade eller nervösa, särskilt kring matningstider. Deras prestation kan också påverkas, med synliga tecken på obehag under ridning som att inte vilja gå framåt eller böja sig.

 

  • Dålig pälskvalitet: En hästs päls kan försämras, bli matt och sträv, vilket ofta är ett tecken på dålig hälsa och näringsbrist.

 

  • Tandslitage eller -gnissling: Hästar kan börja gnissla tänderna mer än vanligt, vilket är ett tecken på smärta eller obehag.

 

Tendens till att lägga sig ner mer än vanligt: Vissa hästar med magsår föredrar att ligga ned för att lindra smärta, vilket kan leda till längre och mer frekventa perioder av att vara liggandes.

Möjliga orsaker

Magsår hos hästar kan ha många underliggande orsaker, där stress står som en av de mest betydande. Stressrelaterade faktorer inkluderar allt från intensiv träning och tävling till transport, miljöförändringar, och social isolering. Även hantering av foder spelar en stor roll; hästar som inte får tillräckligt med grovfoder eller som utsätts för långa perioder utan mat kan utveckla högre syranivåer i magen, vilket ökar risken. Därtill kan långvarig användning av vissa antiinflammatoriska läkemedel, såsom NSAID-preparat, skada magsäckens slemhinna och bidra till utvecklingen av magsår.

Behandla & förebygga magsår hos häst

Att behandla och förebygga magsår hos hästar innefattar flera viktiga steg och strategier för att både lindra symtomen och förebygga framtida problem. Här är några centrala delar i behandlingsplanen:

Anpassning av utfodringsrutiner

En av de första åtgärderna är att säkerställa kontinuerligt tillgång till grovfoder. Detta hjälper till att minska syraansamlingen i magsäcken genom att stimulera salivproduktionen, som är alkalisk och kan neutralisera magens syra.

Minska stress

Att identifiera och minska stressfaktorer är avgörande. Detta kan innebära förändringar i hästens träningsschema, förbättring av dess sociala miljö, eller anpassningar i transport- och tävlingssituationer.

Magsårsmedicin till häst

Användning av magsårsmedicin är central i behandlingen av magsår hos hästar. Protonpumpshämmare som omeprazol är ofta förstahandsvalet eftersom de effektivt kan minska magsyraproduktionen och ge slemhinnan en chans att läka. Andra läkemedel som sukralfat kan användas för att skydda magslemhinnan och främja läkning.

Övervakning och uppföljning

Regelbunden uppföljning med en veterinär är nödvändig för att övervaka hästens framsteg och justera behandlingsplanen efter behov. Detta kan inkludera återkommande gastroskopi för att visuellt bedöma tillståndet av magsäcken. Hitta din närmsta veterinär här.

Kosttillskott och naturliga behandlingar

Vissa kosttillskott och naturliga behandlingsmetoder kan också lindra magsår hos häst, som tillägg av aloe vera juice eller andra produkter som är kända för att stödja maghälsa.

Ska man motionera en häst med magsår?

Att motionera en häst med magsår kan vara bra, men det är viktigt att det anpassas efter hästens specifika tillstånd och symtom. Måttlig aktivitet kan faktiskt vara fördelaktig, eftersom regelbunden träning kan minska stress, vilket är en känd riskfaktor.


Dessutom kan motion öka blodflödet till magen och därmed främja läkning. Dock är det viktigt att träningen inte är för intensiv, eftersom det kan öka magsyraproduktionen och därmed förvärra tillståndet. En veterinär kan ge råd om den optimala nivån och typen av aktivitet baserat på hästens hälsotillstånd och hur den svarar på behandlingen.

Läkningstid

Läkningstiden för magsår hos hästar kan variera beroende på flera faktorer, inklusive hur allvarligt tillståndet är, vilken behandling som tillämpas, samt hästens övergripande hälsa och vård. För hästar som lider av en mild till måttlig grad av magsår kan man ofta se en förbättring i symtomen bara några dagar efter att behandlingen inleds. 

Dock kan det ta flera veckor för magslemhinnan att läka helt. Vanligtvis föreskriver veterinärer en behandlingskur som varar mellan 4 och 6 veckor med läkemedel som omeprazol, följt av en gastroskopisk undersökning för att verifiera att såren har läkt. I mer allvarliga fall kan behandlingen behöva förlängas till 8-12 veckor. Dessutom kan det i vissa fall krävas ytterligare behandlingar eller underhållsdoser av medicin även efter den initiala behandlingsperioden.