Artificiell insemination

Hos en del veterinärskliniker finns det möjlighet till assistans vid parning genom artificiell insemination. Detta ingrepp får inte göras av alla veterinärer så se därför till att du vänder dig till en veterinär med rätt specialistbehörighet.

Orsaker till insemination hos djur

Det kan finnas flera orsaker till att man vill hjälpa djur att para sig med hjälp av artificiell insemination, också kallat AI bland veterinärer och djuruppfödare.

  • Hanen bor långt bort från honan
  • Man vill undvika att utsätta djuren för stress som kan uppstå under transport
  • Parningen mellan honan och hanen fungerar inte
  • Smittskyddsorsaker

Insemination - Hund

I Sverige är det endast veterinärer med specialistutbildning som får lov att inseminera hund och andra djur. Svenska Kennelklubben (SKK) har vidare särskilda regler kring hur inseminationen ska gå till för att du som uppfödare ska få lov att registrera dina valpar hos dem.

Insemination hund - Hur går det till?

En tik kan insemineras med antingen kyld eller fryst sperma, alternativt med färsk sperma.

Färsk sperma

Vid insemination med färsk sperma så befinner sig både hanen och tiken hos veterinären samtidigt. De samlar då in sperma från hanen och gör tester på den för att kontrollera att den är av god kvalitet. Under själva inseminationen är tiken vaken och känner oftast inte något obehag under ingreppet.

Kyld/fryst sperma

Möjligheten till import och export av sperma mellan olika länder har, tillsammans med allt mer avancerade kylboxar, skapat större förutsättningar för hundaveln och utbytet av genmaterial. Den veterinär som utför insamlingen och den som utför inseminationen kontaktas i ett tidigt skede för att säkerställa tillgänglighet i samband med att tiken har konstaterats befinna sig i sin ägglossning. Kyld sperma är livsduglig i cirka 3 dagar.

Det är bland annat endast sperma från handjur, som vid samlingstillfället, var id-märkta och som kan visa ett hälsointyg som intygar att hunden inte uppvisat tecken på att bära på en smittsam sjukdom som får lov att importeras till Sverige. Hos Jordbruksverket finns ytterligare regler och villkor kring införsel av hundsperma till Sverige från andra EU-länder eller från länder med EU-villkor.

Insemination - Katt

Det är väldigt ovanligt att man utför artificiell insemination på katt. De få gånger som det görs är det ofta i forskningssammanhang eller om det finns en överhängande risk för utrotning. Det sistnämnda gäller framför allt större, vilda kattdjur

Veterinärer med rätt behörighet

Det är Jordbruksverket som tillförordnar de veterinärer som får lov att utföra insemination på djur. Hos SKK finns en lista över tillförordnade veterinärer med denna behörighet som får lov att utföra artificiell insemination på hund.