Reproduktionsutredning

Många gånger transporteras, framför allt hundar som ska användas för avel, en längre sträcka för att parningen ska kunna äga rum. Då vill man, som uppfödare, så klart att chanserna för ett lyckat utfall ska vara så goda som möjligt – inte bara för omständlighetens skull, utan även för rasens skull. Ibland kan det däremot vara nödvändigt med en så kallad reproduktionsutredning för att bedöma fertiliteten.

Tester på både honan och hanen

Inför parning av tikar och hanar är det av högsta väsentlighet att försäkra sig både om var i löpet som tiken befinner sig samt om kvaliteten på hanens sperma är av tillräckligt god kvalitet.

Spermaprov

På flera veterinärkliniker är det möjligt att testa fertiliteten hos sina husdjur. Hos hanarna tas ett simpelt spermaprov som visar huruvida kvaliteten på sperman är av tillräckligt hög kvalitet för att det ska bli en lyckad parning.

Ägglossningstest

På tiken går det att avgöra när hon har sin ägglossning genom att antingen göra ett progesteronprov eller ett vaginalutstryk. Progesteronprovet är ett blodprov som hjälper veterinären att fastställa när hon ska ha sin ägglossning, medan vaginalutstryket fastslår var i löpet hon befinner sig.

Den bästa tiden för att utföra dessa reproduktionsutredningar på tiken är under löpet. Det är möjligt att bestämma vilken dag som är bäst lämpad för parning eller artificiell insemination. På Hundguiden.com går det att läsa mer om hur länge en hund löper och hur länge hon är dräktig. I samma sammanställning kan du också lära dig mer om symptom på hundar som löper, hur tikens beteende förändras när den löper samt vad som är bra att tänka på när hunden är dräktig.