Reproduktionsutredning

Många gånger transporteras, framför allt hundar som ska användas för avel, en längre sträcka för att parningen ska kunna äga rum. Då vill man, som uppfödare, så klart att chanserna för ett lyckat utfall ska vara så goda som möjligt – inte bara för omständlighetens skull, utan även för rasens skull. Ibland kan det däremot vara nödvändigt med en så kallad reproduktionsutredning för att bedöma fertiliteten.

Tester på både honan och hanen

Inför parning av tikar och hanar är det av högsta väsentlighet att försäkra sig både om var i löpet som tiken befinner sig samt om kvaliteten på hanens sperma är av tillräckligt god kvalitet.

Spermaprov

På flera veterinärkliniker är det möjligt att testa fertiliteten hos sina husdjur. Hos hanarna tas ett simpelt spermaprov som visar huruvida kvaliteten på sperman är av tillräckligt hög kvalitet för att det ska bli en lyckad parning.

Ägglossningstest

På tiken går det att avgöra när hon har sin ägglossning genom att antingen göra ett progesteronprov eller ett vaginalutstryk. Progesteronprovet är ett blodprov som hjälper veterinären att fastställa när hon ska ha sin ägglossning, medan vaginalutstryket fastslår var i löpet hon befinner sig.